Psikolog;

               Polikliniğimizde alanında uzman psikoloğumuz gözetiminde çocuk, ergen ve yetişkin terapileri verilmektedir. 

 

HASTANEMİZDE UYGULANAN PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME TESTLERİ

 

DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ

Denver II, 0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama testidir.

DENVER II sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları saptamak amacı ile kullanılır.

Üç temel alanda değerlidir:

a) Sağlıklı gözüken çocukları olası sorunları yönünden tarar.

b) Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptama olanağı verir.

c) Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler v.b.) izlemede kullanılır.

ÇOCUK DEĞERLENDİRME PAKETİ

WECHSLER(WİSC-R) ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA TESTİ

WISC-R Çocuk Zeka Testi, 6 ila 16 yaş arası çocuklar için uygundur.Wisc-r zekayı çeşitli boyutlardan oluşan bir genel yetenek olarak kabul etmektedir. Wisc-r zeka testinde her alt test farklı bir yeteneği ölçebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Bütün alt testlerde kendini gösteren bir genel zekanın varlığı kabul edildiği için alt testler arasında anlamlı ilişkiler bulunması beklenmektedir. Alt testlerden alınan standart puanlar arasındaki belirgin sapmalar klinik veri niteliği taşır ve deneyimli bir wisc-r uygulayıcısı öğrenme güçlüğü, disleksi gibi olası problem alanlarını bu testin yorumlanması esnasında tespit edebilir.

 Üstün yetenekli çocuklara yönelik akademik çalışmalar yürüten tüm kurumlar ve okullar Wisc-r zeka testi sonuçlarına göre değerlendirme yapmaktadırlar.

Wisc-r zeka testi ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebilme imkanına sahip olarak gerekli eğitim desteğini erken yaşlarda verme fırsatı yakalayabilirsiniz.

PORTEUS LABİRENT TESTİ

Orjinal uygulama yönergesi ingilizce olan PorteusMaze testi (PMT) çocuklar, gençler ve yetişkinlerde zeka kapasitesini değerlendirmek ve öngörü oluşturmak için tasarlanmış bir zeka testidir. Sözsüz uygulanan bir performans testidir.

Üç yaş(3) dan itibaren uygulanan bir zeka testidir.

Porteus labirentleri psikiyatrik tanılamalarda IQ testi olarak kullanıldığı gibi nörolojik bozuklukların tanısında da yardımcı olmaktadır.

GESELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ

Bu test genel olarak 3-10 yaş arasında yer alan çocuklara uygulanır. Okul öncesi dönemde uygulanması daha sağlıklı sonuçlar alınmasına katkı sağlar.

Gesell bir performans değerlendirme testi olup çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Ayrıca çocuğunuzun fiziksel ve biyolojik gelişiminin izlenmesi, bulunduğu yaşa ait davranışları yapıp yapmadığı gibi genel gelişim süreçlerinin incelenmesi sonrasında çocuğun gelişiminde herhangi bir problem olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlamaktadır.

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ

Ankara Gelişim Tarama Envanteri 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. 0-6 yaş bebek ve çocukların şu andaki gelişimini ve becerilerini annelerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir. Bu şekilde uygulama, annelere gelişim açısından önemli davranışları daha iyi gözleyebilme ve çocukları daha iyi tanıyabilme olanağı sağlamaktadır.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

Çocuğum ilkokula hazır mı? Çocuğumu ne zaman okula vermeliyim? Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve akademik çalışmalara hazır olup olmadıklarını öğrenmek amacıyla beş-altı (5-6) yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir performans testidir. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, okula yeni başlayan birinci sınıf çocuklarının yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır.Çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında değerlendirmek için hazırlanan ve on altı sayfadan oluşan bu test, altı ayrı alt testten oluşmaktadır.

RORSCHACH TESTİ

Kişiliğin dinamiklerini ölçen projektif bir testtir. Günümüzde en popüler testlerden biridir. Sözel bir test olup bireysel olarak uygulanmaktadır. 7-70 yaş arası herkese uygulanabilen Rorschach Testi’nde zaman sınırlaması yoktur. Genellikle kişilerin kişilik özellikleri, duygusal işleyişleri, düşünce süreçleri, ilişkisel yatırımlarının olup olmadığı incelenmek için uygulanabilmektedir.Rorschach testi, özellikle psikiyatri kliniklerinde ağır psikotik ve şizofrenik yapıların teşhisinde etkilidir

FROSTİG GÖRSEL ALGI TESTİ

Görsel algı; görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkilendirerek yorumlama yeteneğidir. Görsel algılama sorunu olan çocuklar; okuma,yazma,aritmetik gibi akademik performansla ilişkili becerilerde güçlük yaşamaktadırlar. Frostig Görsel Algı testi’yse görsel algıyla ilgili sorunların erken dönemde saptanmasını sağlamak  ve uygun akademik programlara karar vermek amacıyla kullanılır. Frostig Görsel Algı testi 4-8 yaş arasında olan çocuklara uygulanabilmektedir. El-Göz Koordinasyonu, Şekil-Zemin Ayırımı Algısı, Şekil Sabitliğinin Algılanması, Mekanla Konumun Algılanması,Mekansal İlişkilerin Algılanmasını ölçen alt testleri içermektedir.

 

GESSELL GELİŞİM FİGÜRLERİ

2-7 yaş arasındaki çocuklarda motor beceri,el-göz koordinasyonu,görsel algıyı ölçen bir test olarak kullanılmaktadır.Basitten zora doğru sıralanan geometrik şekillerden oluşmuş kartlarda  çocuğun gördüğü şekilleri çizmesi istenmektedir. Buna göre yapılan gözlem,gelişim düzeyi de dikkate alınarak uzman tarafından çocukla ilgili önerilerde bulunulmaktadır.

BİR İNSAN ÇİZ TESTİ

Çocuğa yönerge doğrultusunda  çizdiği insan figürü üzerine sorulan sorular ve yapılan  görüşmeyle, psikolojik değerlendirme imkanı sağlayan projektif bir tekniktir.Çizdiği insan figürünün çocuğun kendisi ve çevresiyle ilgili tutumunu yansıttığı düşünülür. İnsan figürü çocuğun iletişim problemlerinden kardeş kıskançlığına, depresyondan aile içindeki sorunlarına kadar pek çok konudaki duygularına ve kişiliğine,  içindeki sorunlarına kadar pek çok konudaki duygularına ve kişiliğine  ilişkin ipuçları verir,ruh halini yansıtan ayrıntıları içerir.

 

BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGI TESTİ

Bender-Gestalt testi; görsel uyaranın algılanmasını, görsel-motor koordinasyonu, görsel motor bütünleştirmeyi ölçer. 5 yaş 6 ay ile 10 yaş 11 ay arası çocuklara tek oturumda yapılır. Testin belli bir sınırlandırılmış süresi bulunmamaktadır. Bender-Gestalt testi; zeka, okul başarısı, görsel motor performans, nörolojik bozulma, yürütücü işlevlerde bozulmaya ilişkin bilgiler verir.

BİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ

Tamamlanmamış cümlelerden oluşan projektif bir testtir. Bu test, Form A 8-18 yaşları arası, Form B ise 13 ve yukarı yaşları içeren iki formdan oluşmaktadır. Danışandan verilen eksik cümleleri tamamlanması istenir. Bu cümlelerin analizi de pozitif, negatif ve nötr şeklinde belirlenerek yapılır.

Pozitif; olumlu duygusal ifadelerken, Negatif; olumsuz duygusal ifadeler, Nötr de; belirsiz duygusal ifadelerdir. Danışanın yakın çevresinde ilgili olduğu konulara karşı duygusal tutumunu, tavır ve çevresinde ilgili olduğu konulara karşı duygusal tutumunu, tavır ve duygularını incelemek için kullanılmaktadır. 

CATELL 2A- 3A ZEKA TESTİ

Cattell 2A zeka testi; bir zeka-performans testidir. Kültürden de bağımsız olan Cattel zekâ testi tüm toplumlara uygulanabilir. 2A, 2B ve 3A olmak üzere üç formu vardır. Yaş gruplarına göre bu formlar (4-7) yaş , (7-14)yaş  (14-ve üstü)yaş olarak ayrılır.

 

 Daha fazla bilgi için: Özel Mehmet TOPRAK HASTANESi Çağrı Merkezi - 0216 225 49 49